1 ; $this->params['breadcrumbs'][] = $this->title; $this->params['content'] = $this->getContent(); ?>

תקנון החברה

תקנון האתר

ברוכים הבאים אל דף הבית של בטראלייף  , אתר אינטרנט המיועד ללימוד "שיווק דיגיטלי" עם אספקת שיעורי וידאו לימודיים. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש בעיון לפני גישה ושימוש באתרינו. תנאי השימוש שלהלן מנהלים ומפקחים על שימושך באתר www.betralife.com, התוכן וכל השירותים הזמינים באתר או באמצעותו. האתר הינו בבעלותה של בטראלייף , והמשך השימוש שלך מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר באופן מידי.

אנו עשויים לבחון/לשנות הסכם זה באופן חלקי או מלא בכל עת שאנו רואים למתאימה ללא הודעה מוקדמת. אנו נאסוף מידע על שימושך ב- betralife.com לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה. הגרסה העדכנית ביותר תמיד תפורסם בחלק העליון של דף זה בכל עת בה אנו בוחנים/משנים את התנאים.

 

.1 מידע כללי/הגדרות

1.1זהו הסכם המחייב מבחינה משפטית בין חברת בטראלייף (להלן:"החברה"), לבין המשתמש במסגרת אספקת השירותים של www.betralife.com, והתנאים להלן יפקחו על ההסכם בין המשתמש לבין בטראלייף לפסילה מכל תנאים אחרים.

בתור משתמש, אתה מסכים לציית לתנאי השימוש כפי שהוצגו במסגרת הסכם זה, וכל תנאי שימוש בהתאם לשינוי על-ידי www.betralife.com ובטראלייף מעת לעת לפי שיקול דעתה המלא.

1.2 לפי תנאי שימוש אלה, משמעותם להלן:

אנו/לנו הבא יתייחס לבטראלייף 

החברה משמעותה תתכוונה לבטראלייף 

בטראלייף תוכן בטראלייף תוכן - כל תוכן אשר בטראלייף הופכת לנגיש דרך האתר, יישומים אחרים, או שירותים הכוללים אך לא מוגבלים לכל תוכן מילולי, חזותי, מענה קולי, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פריסה (פורמט), סמל. זה אינו כולל תוכן משתמש, אך כולל תוכן של צד שלישי בעל רישיון. כגון: עיצוב, תוכן, מוסיקה, תמונות, קול, תכנות, נתונים, וידאו או חומרים שונים.

משתמש/הנך - המשתמשים לסירוגין, הבא יתייחס אל המשתמש בשירותינו, או מבקר, אחד אשר מבצע כל פעולה דרך האתר או משתמש רגיל, הרשום באתר.

תוכן משתמש - כל תוכן שהמשתמש מפרסם, מעלה, מגיש, מעביר או משלב לתוך הרישום ו/או בפרופיל שלו, צריכה להיעשות נגישה באמצעות האתר, היישום או השירותים. בטראלייף אינה טוענת בעלות זכויות יוצרים בתוכן המשתמשים.

אתר האינטרנט/אתר – הבא יקשר אותך אל:www.betralife.com 

הסכם/תנאים: יחולו לסירוגין, המידע להלן יתייחס אל תנאי השימוש הבאים

1.3החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר ו/או דפי הנחיתה ו/או הקורסים שלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצידה. שינויים אלה עשויים לכלול בנוסף לכך: הוספה, עריכה, עדכון או מחיקה של חלקים מסוימים או של כל האתר במלואו. אנו עשויים גם לשנות או לתקן את תנאי השימוש שלנו, מדיניות הפרטיות ומסמכי החברה השונים הקשורים לאתרינו.

1.4אנו מבקשים שתבקר בעמוד זה באופן קבוע כדי להישאר מעודכן עם תנאי השימוש אשר אנו עשויים לשנות מעת לעת.

1.5באמצעות השימוש באתר, אתה מצהיר שקראת את התנאים לשימוש בכל הוראותיו. עליך לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, במקרה ואינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו בכל דרך שהיא.

1.6ללא קשר לסוג המכשיר בו הנך משתמש כדי לגשת לאתרינו; בין אם זה מחשב, טלפון סלולרי, מחשבים ניידים והתקני כף יד שונים וכו', יהיה זה התקן שקיים כעת או העלול להתקיים בעתיד, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש הללו יחולו על השימוש שלך באתר.

1.7 אנו עשויים לפנות למשתמשים/אלייך בכינוי גוף של הינו/שלו במסמך זה. שים לב כי תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויחולו על גברים ונשים כאחד.

1.8 אם ישנן שאלות או צורך בהבהרה לגבי השימוש באתר, הנך יכול ליצור קשר עם נציגי החברה באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

.2מטרת האתר, התוכן, מוצרים ושירותים 

אתר זה, תוכנו, מוצריו ושירותיו זמינים מהסיבות להלן:

2.1מכירת קורסי וידאו מקוונים.

2.2לימוד שיטות שיווק המבוססות על "שיווק שותפים".

2.3אספקת שיעורי וידאו על שיטות שיווק על שיווק שותפים" המבוססות על ניסיון.

2.4אספקת תמיכה למשתמשים.

2.5שירותים אחרים, מוצרים ותכנים אשר אנו עשויים להוסיף בעתיד.

 

.3אחריות המשתמש

אנו מציעים אתר זה, את תוכנו, חומרים ושירותים רק לשימוש אישי שלך שאיננו שימוש מסחרי, אם אתה בן 18 ומעלה. באמצעות השימוש באתר זה, אתה מעיד על כך שהנך בן 18 לפחות החל מיום ההולדת האחרון שלך, ואתה יכול ליצור חוזים מחייבים משפטיים.

האתר אינו מיועד לקהל של ילדים.

3.1עמידה בתנאי הקריטריונים של הגיל, מעניקה לך הרשאה לגשת לחומרים/תוכן/סרטונים ולמשאבים אחרים אשר ניתן להשיגם מהאתר לאחר ביצוע התשלום עבור הקורס וכניסתך למערכת האתר. הנך רשאי לעשות זאת לשימושך האישי בלבד. באפשרותך לעיין בחומרים אלה רק באתר האינטרנט, ולהסכים לא לשכפל, להעביר, לפרסם, להפיץ, להציג, ליצור עבודות נגזרות, לתקן, למכור או לנצל בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי, כל תוכן שלנו, אתר האינטרנט או כל תוכנה קשורה.

3.2עבור המשך קבלת גישה לאתרינו, הנך מסכים לכך שלא להפר ו/או לנסות לשבש את האבטחה של www.betralife.com.

3.3נאסר עליך לשלוח הודעות דואר זבל למשתמשים אחרים; או להקצות, להעביר, או להתיר לצד שלישי כלשהו להשתמש בחשבונך.

3.4אינך רשאי לנצל או לנסות להשתמש בכל הליך, תוכנה או התקן כדי להפריע לעבודה של www.betralife.com.

3.5אינך רשאי להשתמש באתר כדי להפיץ תכנים המעודדים עבירה גזענית ו/או פלילית, או בכל דרך אחרת להפר או לחלל כל תקנה או חוק החלים.

3.6אינך רשאי להשתמש לרעה בשירות או בכל מידע אשר פורסם בו בכל דרך שהיא.

3.7אינך רשאי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לכל תוכן ומידע הזמין באתר או לכל אחת מהרשתות בהן אנו משתמשים במתן שירותינו.

3.8אינך רשאי לפרסם או לשכפל בכל דרך שהיא מידע אשר זכויות הקניין הרוחני שלה שייך לצד שלישי ללא אישור מראש של בעלי זכויות אלה.

3.9אינך רשאי להתערב בעניינים עם כל שימוש או גישה של כל אדם אחר לאתר.

3.10 אינך רשאי להשתמש בשירות כדי לקדם אתרים אחרים, שירותים או עסקים בכל דרך שהיא; אנא פנו למשתמשים אחרים אם ברצונך להשתמש בעסקיהם, או לרכוש או לפרסם מוצרים או שירותים באמצעות השירות.

3.11 אינך רשאי בשום פנים ואופן לשדר, לפרסם או לשלוח דוא"ל לכל משתמש אחר מידע מכל סוג שהוא, תוכן, תמונות או כל חומר אחר, אשר שלדעת בטראלייף הוא גזעני, בעל אופי מיני מפורש, מאיים, מעליב, משמיץ או מגונה, או בעל רמיזות מיניות.

3.12 אינך רשאי לשדר, לפרסם או לשלוח דוא"ל לכל משתמש אחר, מידע, מצגים או כל חומר אחר, אשר לפי שיקול דעתה הרציונלי של בטראלייף מסוגל לפגוע באמונות פוליטיות או דתיות של משתמשים אחרים.

3.13 הנך מסכים כי האתר הוא פלטפורמה המאפשרת לך לגשת ו/או לרכוש וידאו קורסים, המלצות, מוצרים, מדריכים, ספרים, ומאפשר לך להגיב על ההמלצות.

3.14 הנך מסכים ומאשר כי השימוש שלך באתר אינו יכול ו/או מבטיח תוצאות מוחשיות לך ולעסקך. הנך מסכים כי מתן שירותים אלה אינו מהווה הבטחה להצלחה, להתעשרות ו/או הגברת ביצועים.

3.15הנך מסכים ומודע לכך כי מתן שירותים אלה אינו מהווה הבטחה להצלחה, להתעשרות ו/או הגברת ביצועים, ולכן לעולם לא תגיש תביעה כנגד החברה ביחס לשביעות רצונם של השירותים.

3.16החברה רשאית להסיר ו/או לחסום כל תוכן הפגיע לזכויותיהם של צדדים שלישיים, כגון הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני, תוכן בלתי הולם לקטינים, או תוכן העלול להוות סכנה לביטחון החברה או המדינה.

3.17אנו רשאים להרחיק משתמשים ולחסום את גישתם, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, בתנאי שהמשתמש הפר את תנאי השימוש הללו בכל צורה שהיא.

3.18החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי החוק, כמו כן גם את הזכות לערוך, להסיר תוכן משתמש/העלאות לאתר וכל מידע ותוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר את תנאי הסכם זה.

3.19הנך מתחייב במפורש שלא לתקשר עם משתמשים אחרים, בין אם למטרות אישיות, מסחריות או לכל מטרה אחרת, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה.

3.20 החברה אינה מאשרת או מביעה דעה כלשהי לגבי האמת או הדיוק של הצהרות, ביטויים שנעשו, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר על ידי משתמשים אחרים. אתה מודע לכך שהסתמכותך על ההצהרות, הביטויים, העצות או כל מידע אחר אשר מוצג באתר נעשה על אחריותך בלבד.

3.21אינך רשאי לקחת חלק בפעילויות שעשויות לעורר חבות או אחריות משפטית עבור חברת בטראלייף .

3.22אינך רשאי לשלוח הודעות דואר זבל (ספאם), שרשרת מכתבים או דואר זבל מכל סוג, פרטי או מסחרי למשתמשים אחרים באתר.

3.23אינך רשאי להפיץ וירוסים, תולעים, פצצות זמן, סוסים טרויאניים, פגמים, וכל סוג אחר של יישומים זדוניים באמצעות שימושך באתר.

3.24 הנך מעיד בזאת ומצהיר על כך כי המידע אשר הנך מספק לאתר האינטרנט שלנו, במשך תהליך ההרשמה ולאחר מכן הינם כנים, שלמים ולא מטעים בדרך כלשהי. בנוסף, הנך מסכים לעדכן את פרטי החשבון שלך באופן קבוע, כך שהוא יישאר מדויק, אמתי, שלם ולא דו-משמעותי. אנו רשאים למחוק את חשבונך ולמחוק אותו אם המידע שנמצא נמצא כוזב, שגוי או מטעה במכוון.

3.25אינך רשאי להעלות לאתרינו כל תוכנת מחשב או בכל דרך אחרת, תוכנות, תוכנות מסוג זחלני רשת, רובוטים וכו', כדי לחפש, לסרוק, להעתיק או בכל אופן אוטומטי לאחזר תוכן ומידע אישי מאתר זה.

3.26אינך רשאי לבצע שינויים באתר; או להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, להתיר או לאשר, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים באתר.

3.27 בזמן שמנחים עשויים לספק תמיכה לחברים בקבוצת פייסבוק אישית, הם לעולם לא ייעצו למשתמשים על העיצובים של מוצריהם.

3.28הנך אחראי לחלוטין לרכישה, בהמשך, לעדכון התקנים תואמים או חומרה הדרושה כדי לגשת ולהשתמש בשירותים ובאתר האינטרנט שלנו. איננו מבטיחים את הפונקציונליות של האתר והשירותים, או כל חלק ממנו, על כל התקן או חומרה ספציפית.

ידוע כי השירותים עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות המאפיינות את השימוש באינטרנט ותקשורת מבוססת אלקטרונית/רשת. הנכם מסכימים בזאת כי באחריותכם לרכוש את גישת רשת הנתונים הנדרשת כדי להשתמש בשירותינו.

3.29 אינך רשאי להעלות תוכן מזיק או שואף לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא, או מתחזה באופן בזוי לכל אדם או ישות, כולל, אך לא מוגבל, פקיד בחברת בטראלייף, או מצהירים בזאת, אחרת מזייפים את השתייכותך עם כל אדם או ישות.

3.30 אנו אוסרים על המשתמשים לזייף כותרות ו/או מניפולציה של זהויות אחרות עם מטרה להסוות את מקור התוכן שהם מעבירים באמצעות השירות; מהעלאה, פרסום, שליחה בדואר אלקטרוני, שידור או הפיכת כל תוכן שאין להם זכות לספק על פי כל דין או תחת יחסי נאמנות או חוזיים.

3.31 בתור משתמש, נאסר עליך להעלות תוכן העשוי לשבש את הזרימה התקנית של הדיאלוג; לפעול באופן שיעכב את יכולתם של משתמשים אחרים לעסוק בחילופין בזמן אמת; מפריע ו/או משבש את השירות באתר, השרתים או הרשתות המחוברות לשירות.

3.32 הנך מסכים בזאת כי עליך להעריך, וכתוצאה מכך לשאת בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בכל תוכן באתר זה, כולל כל הסתמכות על הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כזה.

 

4. המשכיות, זמינות ואמינות 

4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים בכל עת מכל סיבה שהיאללא הודעה מוקדמת וללא כל חבות או אחריות מצידה. הנך מודע לכך ובהסכמה מלאה.

4.2 החברה רשאית לשנות בכל עת את מבנה האתר, מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים המסופקים כאן, וללא כל הודעה מוקדמת. זה ייעשה בכל פעם שנראה לנו למתאים, ללא כל אחריות על חברת בטראלייף .

4.3 איננו יכולים לתת אחריות למקוריות ולאמינות של תוכן אשר מפורסם באתר ו/או בקורסים. אם הבחנת באי דיוק או שגיאה, נא להודיע לחברה, כך שניתן יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים, בתנאי שהדבר יהיה אפשרי. אינך רשאי בשום אופן להחזיק את החברה אחראית על כל מידע בלתי אמין שבו הנך משתמש, או אשר מבוסס על החלטות חשובות בחייך.

 

5. שימוש באתר

5.1 משתמשים יכולים לצפות ולהקשיב לתכנים מסוימים המוצגים באתר ללא תשלום. כדי לקבל גישה לתכנים אחרים, ייתכן ויהיה על המשתמשים לשלם.

5.2 משתמשים הרוצים להיות פעילים באתר חייבים להירשם. כדי לקבל גישה לחלקים מסוימים באתרינו ו/או לבצע רכישות באתר, אנו נבקש ממך למלא טופס הרשמה. יידרש ממך למסור פרטים אישיים כגון: שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מין, ארץ מגורים, מספר טלפון ו/או פרטי אמצעי תשלום.

5.3 הנך חייב להיות בן 18 שנה לפחות, ולהיות זכאי על פי החוק לבצע תשלומים עם חיובים על שמך.

5.4 אי עמידה בדרישות הסעיף לעיל, אוסרת על השימוש באתר או בשירותיו.

5.5 עמידה בתאים לעיל מקנה לך בזאת רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול, בלתי ניתן להקצאה, לא בלעדי, ללא זכות מתן רישיונות משנה, המאפשר לך לגשת לאתר ולהשתמש בו. עם זאת, הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

5.6 הנך מסכים כי שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש ליצירת יחסי עובד-מעביד, שותפות, מיזם משותף או יחסי סוכנות בין החברה לבינך לכל מטרה שהיא.

 

6. קישורים לאתרים אחרים

6.1 אנו מספקים קישורים רבים לאתרי האינטרנט של חברות אחרות, ארגונים ואתרי צד שלישי באתרינו.

6.2 הנך מסכים לכך שקישורים אלה קיימים באתרינו לנוחיותך בלבד, ואינך נוטל את נוכחותם כציון לשבח של המוצרים ו/או השירותים, התכנים, והנהלים של אתר מצד שלישי, מלבד אם נייעץ על כך במפורש.

6.3 גישתך ושימושך באתרים מצד שלישי הם באחריותך בלבד, אנו ממליצים לך לבדוק את התנאים וההגבלות של אתרים אלה לפני השימוש בהם.

6.4 כמו כן, הנך מסכים ומכיר בכך כי בטראלייף (להלן:"החברה")، לא תהא אחראית או מחויבת, במישרין או בעקיפין, עבור כל נזק או הפסד אשר נגרם כתוצאה משימושך או בתלותך בכל תוכן או מידע, סחורות או שירותים הזמינים באתר זה או באמצעותו.

6.5 הנך מסכים לכך כי עסקאותיך או התכתבותך עם מפרסמים ועסקים מצד שלישי המצויים בשירות או באמצעותו, לרבות הספקה של מוצרים או שירותים קשורים, תשלום, וכן תנאים, מצגים או התחייבויות הקשורים לעסקאות אלה, הם אך ורק בינך לבין המפרסם הספציפי, הרוכש, ועסקים מצד שלישי. בטראלייף לא תהא אחראית או מחויבת, לכל נזק או אובדן מכל סוג אשר נגרם כתוצאה מכל עסקה כזו או כתוצאה מהנוכחות של מפרסמים כאלה ושל עסקים של צד שלישי בשירות.

 

.7בטיחות באתר 

7.1לאחר הרשמתך, תינתן לך גישה לחשבון אישי פעיל באתר האינטרנט של בטראלייף . לאחר תהליך ההרשמה, אנו מצפים ממך לשמור על פרטי החשבון שלך מאובטחים, אתה תהיה אחראי על כל הפעילויות והפקודות הקשורות לחשבון שלך. לכן עליך לשמור על הבטיחות והסודיות של פרטי החשבון שלך בכל עת.

7.2הנך רשאי להחזיק חשבון אחד בלבד של בטראלייף . 

7.3אינך רשאי בשום אופן להעביר את החברות/חשבון לצד שלישי לשימוש בכל דרך או בכל צורה שהיא.

7.4אם הנך מאמין כי לצד שלישי כלשהו יש גישה בלתי מורשית לחשבונך, עליך להודיע על כך במידיות לאחד מנציגי בטראלייף . 

 

.8תוכן משתמש מקובל

אנו מאפשרים למשתמשים להעלות תוכן, הערות, המלצות, וחומרים אחרים נוספים לאתרינו. הנך מסכים כי:

8.1כל חומר או תקשורת אשר תעביר לאתר באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, לרבות אך לא חלקי מנתונים, הערות, שאלות והצעות ייחשבו ויטופלו כבלתי סודיים ולא קנייניים. הנך מעניק ללא סייג לבטראלייף את הזכות להשתמש בכל חומר או תוכן אשר הנך משדר או מפרסם בכל דרך או אופן, כולל אך לא מוגבל לשכפול, גילוי, מסירה, הוצאה לאור, שידור, או פרסום.

8.2 על ידי אספקת תוכן משתמש לבטראלייף , הנך מעניק לנו רישיון מתמשך, בינלאומי, ניתן להעברה, בלתי הפיך וללא תמלוגים, עם הזכות לשכפל, מתן רישיונות משנה, להתאים, להפיץ, לבצע עבודות נגזרות, ניתן לביצוע באופן ציבורי, להציג באופן גלוי, וכן להשתמש בתוכן משתמש כגון ללא הודעה נוספת או הסכמה מצדך, וללא כל חובה לפצות אותך או כל אדם או ישות אחרת.

8.3העלת תכנים לרשת על ידי משתמש הן לפי שיקול דעתו של המשתמש בלבד. אם תחליט לפרסם או לחשוף מידע סודי או רגיש על עצמך, הנך עושה זאת על אחריותך הבלעדית בלבד. אנו עשויים לשכפל כל מידע אשר פרסמת באתר בכל צורה ואופן הנראה לנו למתאים. במקרה כזה, החברה לא תהא אחראית לנזקים רגשיים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה של מידע סודי או רגיש כזה.

8.4אינך רשאי בשום פנים ואופן לשדר, לפרסם או לשלוח דוא"ל לאף משתמש אחר, כל מידע, תמונות או חומרים אחרים, אשר על פי דעתה של בטראלייף נחשב גזעני, מפורש מינית, מאיים, פוגע, משמיץ, מגונה, או מכיל רמיזות מיניות.

8.5אינך רשאי לשדר, לפרסם או לשלוח דוא"ל למשתמשים אחרים כל מצגים, מידע או חומרים אחרים, אשר לפי-הדעת הרציונלי של betralife.com מסוגל לפגוע באמונות פוליטיות או דתיות של משתמשים אחרים.

 

.9שימוש בינלאומי

אנו מספקים את betralife.com לשימוש בישראל בלבד. עם זאת אנו מכירים בכך שהאינטרנט הוא גלובלי וככזה, אחרים רשאים לקבל גישה לאתר. כל המשתמשים הבינלאומיים מסכימים בזאת לעמוד בכל הכללים המקומיים בנוגע להתנהלות המקוונת ולתוכן המקובל.

 

.10תנאי מכירה/החזרים

להלן תנאי המכירה שלנו, וזה משמש כחוזה משפטי בין בטראלייף לבינך, כלקוח צרכן. על ידי ביצוע הזמנה ו/או רכישה, אחרת קניות באתר, הנך מקבל את הסכם המכירה ומסכים להיות מחויב על-ידיו

10.1 הנך מסכים כי המוצרים למכירה הם קורסים דיגיטלים. האתר יספק קורסים וידאו על בסיס ניסיון.

10.2 אינך רשאי לשער כי הזמנות מחייבות ו/או מגבילות את בטראלייף , עד הכרתן ואישוריהן. החשבוניות מגיעות ויש לשלם במלואן בתוך תקופת הזמן המודפסת בחשבונית, ותנאי התשלום הם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ניתן לבצע את בקשת ההזמנה באתר על ידי לחיצה על כפתור 'הזמנה' בסוף תהליך ההזמנה המקוון. לאחר שהזמנת, אנו נשלח לך אישור לדוא"ל המספק לך את הפרטים ואת הערך של הזמנתך.

10.3 כלקוח, הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך עשר שעות מרגע ההזמנה.

10.4 כל המוצרים המופיעים באתר מתומחרים בשקלים ישראליים, אלא אם נאמר במפורש אחרת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים את מחירינו, מוצרינו ומבצעינו בהתאם לשיקוף תנאי השוק המשתנים ולנסיבות מקילות אחרות.

10.5תשלומים בכרטיס אשראי מעובדים באופן מקוון לאחר הזמנה של מוצרים ו/או שירותים.

10.6אנו מחויבים לשביעות רצון הלקוח ומטרתנו היא לשמור על שביעות הרצון של לקוחותינו עם רכישתם. לכן יש לנו מדיניות טיפול בהחזרים ובהחזרים כספיים. על בסיס אישי. עם זאת, אנו בדרך כלל מציעים מדיניות החזר של 14 ימים 'בלי לשאול שאלות'.

10.7 הקורסים שלנו עשויים לפעמים להכיל קישורים שותפים לכלים שונים, אשר אינם בבעלותה של בטראלייף . במקרה כזה, בטראלייף מקבלת עמלה רק כאשר הנך רוכש את הכלים.

10.8 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל הזמנה המוצבת באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא. כאשר אנו מבטלים הזמנה, נשלח ללקוח הרכש דוא"ל לאפקט הזה ויתבטל החיוב עבור ההזמנה. אם הזמנתנו תבוטל לאחר שחשבון תשלומך יחויב, אנו נחזיר לך זיכוי בסכום המקורי של החיוב.

10.9 שיתוף מידע מקורסי הוידאו המקוונים, ללא הסכמת בטראלייף , נאסר על פי החוק. בין אם הנך רוכש קורס וידאו מקוונן, הוא מיועד אך ורק לך, ואינך רשאי למכור, לשתף, להעתיק או לשכפל אותו בדרך כלשהי.

11. אחריות/כתבי וויתור

11.1 הנך מסכים כי החברה רשאית, אך אינה מחויבת מעת לעת להעריך פרופילים והערות של משתמשים על מנת להתאים ו/או להסיר את כל הפרופיל/התוכן או חלקים ממנו, כפי שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים למתאים, ללא אזהרה לצד המושפע וללא כל אחריות מצידה של החברה.

11.2החברה רשאית לבצע מאמצים סבירים על מנת למנוע הפרעה מיותרת באתר, אך למרות האמור לעיל, החברה אינה מבטיחה כי האתר יפעל ללא הפרעות או שגיאות.

11.3 בטראלייף (מנהלים, עובדים, נציגים, קצינים, ספקים או אנשי מכירות) לא יישאו באחריות על כל אובדן או נזק (במישרין או אחרת) הנובע מ/או ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתר האינטרנט של בטראלייף  , גם במקרה אם בטראלייף או נציג מורשה מהחברה נודע על הסבירות לנזקים כאלה.

11.4לאחר תהליך ההרשמה, אנו מצפים ממך לשמור על המידע בחשבונך מאובטח, אתה תשא באחראיות הבלעדית בכל הנוגע עבור כל הפעילויות וההזמנות הקשורות לחשבונך. לכן עליך לשמור על הבטיחות והסודיות של פרטי חשבונך בכל עת.

11.5אתר זה מסופק על ידי בטראלייף  על בסיס "כפי שהוא" וכזמין". אנו לא מייצגים או מבטיחים כל סוג או מבנה, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל הנוגע לתפעול האתר או התוכן, החומרים, המידע או המוצרים הזמינים באתר.

11.6אין אנו עושים שום ערבויות או הבטחות כי האתר ושירותיו ישביע את דרישותיך או יעמוד בציפיותיך.

11.7אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או אחרת (לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת של כושר למטרה מסוימת וסחירות) עד למידה המותרת על פי החוק החל. לא נישא באחריות על כל אובדן או נזק (בין אם הם ישירים, משניים, קשורים, עונשיים או תוצאתיים) הנובעים משימושך באתר זה.

11.8 מבלי להגביל מהאמור לעיל, בטראלייף מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, עבור כל סחורה המוצעת באתר זה.

11.9 על ידי שימוש באתר, הנך פוטר את החברה מכל אחריות, נזק ו/או פציעה במישרין ו/או בעקיפין במשתמשים ו/או בכל צד שלישי.

11.10הלקוח מסכים כי כל האחריות הקשורה לרכישת מוצריםבטראלייף אינה אחראית לכל סכום נזק גבוה מסכום השקל המצרפי ששולם על ידי הלקוח עבור רכישתם תחת הסכם זה.

11.11 בטראלייף לא תהא אחראית על אובדן בעסק, אובדן רווחים, או לנזקים מיוחדים אחרים, עקיפים, תוצאתיים, או משמעתיים בגין נזקים, גם אם תועדה הסבירות של נזקים כאמור, או לכל תביעה של צד שלישי כלשהו, למעט כמפורט במפורש כאן. 

11.12 בטראלייף לא תישא באחריות עבור שירותים או מוצרים אשר אינם זמינים לשימוש או לנתונים או תוכנות אשר פגומים או אבדו.

11.13בעוד שבטראלייף משתמשת במאמצים סבירים כדי לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, בטראלייף אינה מעניקה אחריות או מצגים לגבי הדיוק של האתר. בטראלייף אינה נושאת בחבות או באחריות עבור כל שגיאה או השמטה בתוכן האתר.

11.14 הנך מסכים כי אין מידע או עצה, בין אם בכתב ובעל-פה, אשר הושגו על ידך מבטראלייף או באמצעות השירות, תיצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאים אלה.

11.15 הכישלון של בטראלייף לאכוף או לממש כל זכות של מתן תנאים אלה, לא תיצור ויתור על הוראה או זכות כאמור.

 

.12שיפוי

12.1הנך מסכים בזאת לשפות, להגן ולהחזיק את betralife.com חפע מפשע וללא כל תביעות, עלויות והוצאות (נספר, אך לא מוגבל לעלויות התדיינות משפטית) ונזקים העלולים להיווצר בהקשר לשימושך באתר.

 

.13ניתוק תנאים

13.1במקרה ובית משפט בעל סמכות שיפוטית מוצא הוראה ספציפית של הסכם זה להיות פסולה, ישתנו הוראות ספציפיות על מנת להראות את כוונת הצדדים, בעוד שכל שאר הוראות ההסכם יישארו בתוקף ובכוח מלא.

 

.14פתרון סכסוכים, שחרור 

14.1בתי המשפט של ישראל ישמשו ליישב כל מחלוקת הנובעת או קשורה לתוכן של הסכם זה. אם תהיינה מעורב בסכסוך עם משתמש אחד או יותר, או עם צד שלישי, הנך משחרר בזאת את בטראלייף מכל התביעות, הדרישות, והנזקים הנובעים או הקשורים באופן כלשהו למחלוקות אלה.

14.2על ידי גישה לאתר, שימוש במידע הזמין ו/או על ידי רכישת שירותים ומוצרים העומדים לרשותך באמצעות אתר זה ושירותיו, הנך מסכים כי כל מחלוקת או תביעה אשר ייתכן ותהיה נגד בטראלייף , (ספקי השירות שלה, העובדים, הסוכנים, המקצים, היורשים, שותפים, חברות בנות, הורים, וכל ספק תוכן, בין אם מדובר בעסקאות מוגדרות או בכל דרך אחרת, לרבות אכיפתו של הסכם בוררות זה, ייפטר באופן בלעדי ולבסוף יימשל על ידי בית משפט ישראלי בעל סמכות שיפוט רלוונטית.

הסכם זה וכל מכירה להלן יחולו על פי חוקי מדינת ישראל ללא קשר לכללי סתירה בחוקים. הלקוח מסכים לסמכות בתי המשפט הפדראליים או הממלכתיים הנמצאים למטרות ישראליות לצורך כל פעולה, תביעה או הליך הנובע מחוץ להסכם המכירה או הסכם שימוש כללי.

.15סיום

15.1 לך ו- ל betralife.com ניתנת הזכות לסיים הסכם משפטי זה עם הודעה מוקדמת, ותנאים אלה יישארו בתוקף אלא אם כן ועד לסיומם.

15.2 betralife.com רשאים לסיים הסכם זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם הנך מזניח לציית לכל הוראה או תנאי של הסכם זה.

 

.16אין זכות לשארות ואי-יכולת העברה

הנך מסכים כי חשבונך בחברת בטראלייף אינו ניתן להעברה, וכל זכויותיך בחשבון הדיגיטלי או בתכנים יבוטלו עם מותך.