תקנון החברה

תקנון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים "בטראלייף"

עדכון אחרון: אוגוסט 2021אלכס פרידמן ו- בטראלייף מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת: www.betralife.com ("האתר").

אלכס פרידמן מתמחה בתחום היזמות הדיגיטלית והשיווק הדיגיטלי ומציעה לגולשים לקחת חלק בפרויקט בטראלייף, ובקורסים של בטראלייף ללימודי יזמות, שיווק, מכירות והתפתחות אישית ("התכנים" ו-"הקורסים" בהתאמה). את הקורסים ניתן לרכוש דרך האתר בתשלום חד פעמי (״קורסי הפרמיום״) ובאמצעות פלטפורמת BUILDERALL ("בילדראול" ו- ״הקורסים האוניברסליים״ בהתאמה) בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

 1. כללי:

  1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

  2. גלישה ושימוש בבילדראול כפופה לתנאי תקנון ותנאי השימוש בבילדראול.

  3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  4. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. רכישה של קטין מתחת לגיל 16 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. הצהרה:

  1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

   1. שהקורסים והתכנים המופיעים באתר מובאים ככלים ללימוד עצמי ואינם מובאים כתחליף לייעוץ פרטני, ואין לראות בהם ייעוץ פרטני;

   2. שכל פעולה שתעשה לאחר צפייה בקורסים ובתכנים תעשה תוך הפעלת שיקול דעת, וכי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק (אם וחלילה יקרה), מכל סוג שהוא;

   3. שאין לראות במידע, בתכנים ובקורסים משום הבטחה לתוצאה כלשהי, והאחריות ללמידה והצלחה היא על הצופה בקורס;

   4. שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תכנים מהאתר ו/או מהקורסים, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בקורס ו/או בתכני האתר;

   5. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;

   6. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

  2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של התכנים באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

 3. הגלישה באתר:

  1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, רכישה וצפייה בקורס מחייבת הרשמה ופתיחת פרופיל משתמש באתר.

  2. האתר רשאי לאפשר הרשמה באמצעות רשת הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית אחרת.

  3. בעת הרשמה ו/או השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

  4. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

  5. הרשמה ו/או השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

  6. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או רכישה באתר ו/או קבלת דיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת רכישת קורס ו/או השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר ו/או בשירותים אותם הוא מציע;

   4. אם הופרו תנאי תקנון זה;

   5. אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לקורס ו/או באזור האישי שלך לכל אדם אחר או ישות אחרת;

   6. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 4. השירותים המוצעים באתר:

  1. התכנים והקורסים המוצעים לשימוש באתר יופיעו בדפי האתר. ניתן לרכוש קורסי פרמיום וקורסים אוניברסליים במקביל.

  2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של קורסים ו/או תכנים באתר.

  3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון הקורסים והתכנים המוצעים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

  4. אופן הצגת התכנים והקורסים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 5. מחירי השירותים והקורס באתר:

  1. המחירים המופיעים באתר בצמוד לקורס הינם המחירים העדכניים. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחירים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

  2. הקורסים באתר מתחלקים לקורסי פרמיום אותם ניתן לרכוש בתשלום חד פעמי לצפייה ללא הגבלת זמן באתר וקורסים אוניברסליים הכפופים להרשמה ותשלום דמי מנוי בבילדראול.

  3. מעת לעת, האתר רשאי להציע לגולשים ולנרשמים לאתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

 6. הרשמה לקורס באתר:

  1. על מנת לבצע רכישה ולצפות בקורסי הפרמיום באתר, יש להירשם ולהקים פרופיל משתמש באתר. על מנת לצפות בקורסים האוניברסליים יש לרשם כמנוי בבילדראול. לאחר ההרשמה לאתר תיפתח למשתמש גישה לרכוש קורסים מכלל הקורסים המוצעים באתר וקישור להרשמה לבילדראול.

  2. לאחר ביצוע התשלום, הלקוח יקבל גישה מיידית לקורסי הפרמיום שרכש. לאחר הרשמה כמנוי בבילדאול, הלקוח יקבל גישה מיידית לקורסים האוניברסלים.

  3. בהרשמה לקורסים הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות (לרבות בבילדראול), והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את הקורסים המוצגים בחשבונך.

  4. האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

  5. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות באתר או בבילדראול ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

  6. התשלום בגין הרשמה לקורס באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

  7. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

  8. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

 7. מדיניות שינויים וביטולים:

  1. שינוי ו/או ביטול הרשמה לקורס כפופה לאמור בעמוד הקורס.

  2. בכפוף לאמור בעמוד הקורס, בשל אופי השירותים הדיגיטליים המוצעים לרכישה באתר, המעניקים גישה מיידית לצפייה בקורסים לאחר הרשמה והתשלום, לאחר קבלת גישה, האתר לא יהיה מחויב לשנות או לבטל את ההרשמה והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

  3. שינוי ו/או ביטול הרשמה או מנוי לבילדראול יחסום גם את הגישה לקורסים האוניברסליים. הביטול יעשה בהתאם לתנאי בילדראול.

  4. האמור בתקנון זה ובסעיף 7 לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 8. אחריות האתר:

  1. האתר עושה שימוש בבילדראול כנותן שירותים ולא יישא בכל אחריות בגין תנאי ו/או אופן השימוש ו/או תקלות ו/או שינויים ו/או הפרות אשר ייערכו בבילדראול. על המשתמש לפנות ישירות לבילדראול במידה ועלו אי אלו טענות בעניין כאמור.

  2. אין לראות במידע המופיע באתר ו/או בקורס משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירותים באתר. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקורסים ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

  3. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

  4. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  5. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר או צדדים שלישיים.

  6. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

  7. התכנים באתר יהיו מדויקים ונכונים ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

 9. השימוש באתר:

  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ו/או מתוך הקורס, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  3. אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהקורס בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

  6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

  7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

  8. על גולש ו/או משאיר פרטים לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

  2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים או לחברי המועדון באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 11. קניין רוחני:

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

  2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 12. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט שבמחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

מדיניות פרטיות

 1. אנו מקפידים בחברת בטראלייף פתרונות שיווק דיגיטלי, שמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו. מדיניות הפרטיות להלן קובעת את השימוש ומתארת לך את השימוש במידע האישי שלך כאשר הנך מבקר באתרינו או משתמש בו. על ידי קבלת גישה ו/או שימוש באתר, הנך מסכים להיות כפוף לתנאים של מדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים אפילו במידה הקטנה ביותר עם מדיניותנו, הנך נדרש לחדול מגלישה באתר זה.

על ידי הסכמתך למדיניות הפרטיות, הנך מסכים באופן בלעדי לשימושינו ולשיתוף המידע האישי שלך בהרמוניה עם המדיניות.

 1. כיצד אנו אוספים את המידע

  1. הנך מחויב לספק פרטי זהות, פרטי תקשורת, פרטי חיוב, וכן פרטים אישיים מסוימים אחרים בעת הרישום כדי להשתמש בשירותינו.

  2. אנו עשויים לפעמים להשימוש במידע הכספי והנתונים שלך, לרבות אך לא מוגבל לפרטי כרטיס אשראי, כדי לאמת את אמתיות/נכונות שמך ומידע אישי אחר, כמו כן גם לחייב אותך כראוי עבור השימוש בשירותינו.

  3. אנו רשאים לרכוש מידע אישי וכללי הנוגע לך מכמה צדדים שלישיים אשר אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עמם, אך לא מוגבל לספקי ניתוח, שותפים עסקיים, קבלני משנה בתחום השירותים הטכניים, שירותי תשלומים ואספקה, סוכנויות אשראי לייחוס, רשתות פרסום, וספקי מידע של מנוע החיפוש.

  4. אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי על סמך פעילותך באתר חברת בטראלייף פתרונות שיווק דיגיטלי. מידע זה משמש בעיקר לעריכת מחקר פנימי על הדמוגרפיה, תחומי העניין ולהתנהגות של משתמשינו, כך שנוכל להבין, להגן ולשרת אותך טוב יותר. מידע זה אשר נאסף באופן אוטומטי עשוי לכלול את כתובת ה- IP של המחשב ואת פרטי הדפדפן שלך. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לאינטרנט ולדפדפן באמצעות גישה לאתרינו, באמצעות Cookies ו/או משואות אינטרנט. 1. הדרכים בהן אנו משתמשים במידע שלך

  1. אלה הן הדרכים אשר בהן אנו משתמשים במידע שלך

  2. התאמה אישית של האתר על מנת לענות על צרכיך טוב יותר

  3. לצורך הגשמת התחייבויותינו החוזיות ולספק את השירותים הדרושים לך

  4. ניהול העסק שלנו

  5. עיבודכל בקשה לקבלת עצה או מידע

  6. פתרון בעיות

  7. מדידת התעניינות הצרכן בשירותינו

  8. אכיפת הסכמים החלים

  9. לשמור על מודעותכם אודות ההצעות, שירותים, מוצרים, ועדכונים, מקוונים או שאינם מקוונים

 2. פתרון מחלוקות

  1. פיתוח היצע של המוצרים והתוכן שלנו

  2. שיפור הקידום ומאמצי השיווק שלנו

  3. ניתוח השימוש באתר, והתאמה אישית של התוכן, הפריסה, והשירותים שלו

  4. גילוי לצורכי הגנה עצמית מפני שגיאה, הונאה ופעילויות זדוניות אחרות

  5. סיוע בהערכת ובמדידת האיכות של כל השירותים אשר סופקו עבורך

 3. שים לב, מדיניותנו היא לשמור על המידע שנאסף לפרקי זמן רציונליים מבחינה מסחרית או בהרמוניה עם מדינתיות ספציפיות, מלבד המקומות האסורים על פי החוק. אנו נשתמש במידע שנאסף למטרות המפורשות כאן בלבד, ולא למטרות אחרות.

 4. גילוי מידע שלנו עליך

  1. השימוש העיקרי במידע שאנו אוספים אודותיך הוא להפוך את האינטראקציה שלך עם אתר בטראלייף פתרונות שיווק דיגיטלי לקלה יותר.

  2. לפיכך, אנו בשום פנים ואופן לא נשתף, נעביר או נמכור את המידע שלך ביודעין לצד שלישי כלשהו. עם זאת, אנו עשויים לחלוק מידע כזה:


 1. עם צדדים שלישיים על סמך האישור שלך;

 2. עם צדדים שלישיים, לרבות ספקי שירותינו המורשים, חברות פרסום ורשתות מודעות, המציגות פרסומות באתרינו;

 3. שותפים עסקיים ושותפים מסונפים: אנו נחשוף את המידע שלך לשותפינו העסקיים וחברות מסונפות במידה החיונית לביצועו של כל הסכם אשר נכנסנו עמך;

 4. בנוסףהשותף הרשום אשר הפנה אותך (אם ישיםלאתרינו יכול לצפות ובאופן עצמאי להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך במאמצי השיווק תחת אותם תנאים והתניות כפי שנקבעו בהסכם זהשותפים רשומים יכולים גם להציג את השם ואת מספר הטלפון של אותו אדם אשר הפנה אותם לאתרינוכמו כןגם את הפרטים הבאים אודות חברי הצוות שלהם (כלומר הפניות שהפכו למשתמשים רשומים באתרינו): שםמספר טלפוןשם כניסה,וכתובת דוא"ל.

 5. אנא שים לב כי אנו עשויים להעביר או לשתף את כתובת הדוא"לכתובת ה-IP, והשם של השותף אשר הפנה אותךבכך שתיתן לנו את כתובת הדוא"ל שלך הנך מאפשר לנו להעביר את נתוניך לשותפי האב שלך לצורך שליחת הודעות דוא"ל לקידומיםהצעות ומיילים צד שלישיאנו לא לוקחים אחריות על התוכן אשר השותף שולח לך או למה שנעשה עם כתובת הדוא"ל שלך על ידי השותףעל ידי הצטרפות והסכם לתנאים וההתניות הללוהנך מבין ומסכים לכך שנתוניך ישותפו עם שותף "אב" שלך למטרות הללו בלבדאנו דבקים במדיניות שיתוף מורשה בלבדעל ידי רישומך עימנו או בכל אחד מן אתרינוהנך מעניק לנו רשות בלעדית לשתף את פרטי הרישום שלך עם שותף "אב" שלך.

 6. אם נמכור או נרכוש חלק כלשהו מהעסק או מנכסינו, אנו עשויים לשתף את נתוניך האישיים עם המוכר או הקונה הפוטנציאלי. כמו כן, אם אנו נרכשים על ידי צד שלישי, המידע האישי של לקוחותינו עשוי להפוך לאחד הנכסים המועברים; ו/או

 7. עם הרשויות המשפטיות/פקידי הממשלה המתאימים אם צוו לעשות זאת, או כל צד שלישי שיש לנו כל חבות משפטית לחשוף עמו את המידע שלך, כלומר, בהינתן צו מבית המשפט.

  1. למעט אלה, לעולם לא נמכור, נחליף, או אחרת ניתן את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים ביודעין.


 1. אתרי צד שלישי

  1. אנו הופכים קישורים זמינים לאתרים אחרים באתרינו. המשתמשים חייבים לשים לב כי עבור אתרי צד שלישי אלה יש מדיניות פרטיות שונה משלנו.

  2. אין אנו אחראים בדרך כלשהי על האופן שבו הינם עשויים לאסוף או לבקש ממך מידע או לאופן שבו הינם עושים שימוש במערכת ההפעלה ועשויים לחשוף מידע כאמור.

  3. אנו ממליצים שתקרא את מדיניות הפרטיות של כל אתרי צד שלישי אשר בהם הנך מבקר טרם השימוש באתרים אלה.

 2. שימוש באתרינו על ידי קטינים

  1. קטינים (אנשים מתחת לגיל 16) אינם זכאים להשתמש באתר האינטרנט שלנו. לעולם לא נצטרך לאסוף ו/או לאחסן מידע ביודעין הסופק על ידי אנשים אשר טרם מלאו להם גיל חוקי ב betralife.com.

  2. קטינים רשאים להשתמש באתרינו ביחד או תחת השגחתו של הורה או אפוטרופוס.

 3. מדיניות Cookies

  1. אנו משתמשים בטכנולוגית Cookies ב- betralife.com כדי להבטיח תהליך הרשמה וחוויית התחברות ידידותית למשתמש. זה בשום פנים ואופן לא יעמיד לרשותנו מידע מעבר למה שהנך מוכן לספק לנו.

  2. עם זאת, הנך רשאי לבחור בין אם לדחות או לקבל קבצי Cookies בדפדפן האינטרנט שלך.

  3. אנו משתמשים גם בתגי פיקסל, תגי ישות (ETag), אחסון HTML 5 וטכנולוגיות דומות אחרות ברוב חלקי אתרינו. אנו משתמשים לעיל כדי לפקח ולהבין את שימושך באתר ובשירותים; לאפשר תוכן ותכונות מותאמות אישית; לייעל את השיווק והפרסומות שלנו; ולשפר את חוויית המשתמש.

  4. הנך רשאי למנוע או להגביל את השימוש בטכנולוגיות דומות לעיל.


 4. אבטחת מידע

  1. נעשה את כל שביכולתנו על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך. אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונוהלים ברמה הגבוהה ביותר המאבטחים את המידע שלך ושומרים עליו כדי להבטיח שימוש הולם במידע, למנוע גישה לא מורשית ולשמור על דיוק הנתונים.

  2. למיטב יכולתנו, גיבשנו אמצעים אסורים על מנת להגן על נתוניך מפני שימוש לא נכון, גישה לא מורשית, אובדן, התגלות, שינוי והרס.

  3. עבור עסקאות רגישות מסוימות בחלקים מסוימים של אתרי האינטרנט שלנו, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית SSL (המכונה Secure Sockets Layer) כדי להגן על העברת המידע.

  4. המידע שנלקח ממך עשוי להיות מועבר אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ("EEA"). זה גם עשוי להיות מעובד על ידי צוות העובד עבורנו או עבור אחד מספקינו הפועלים מחוץ לאזור ה"EEA". על ידי הפיכת כל מידע אישי אודותיך זמין עבורנו נתונה בהסכמתך להעברה, עיבוד ואחסון של מידע זה.

  5. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח לחלוטין כי כל העברת נתונים דרך האינטרנט תהא מאובטחת לחלוטין, ובטראלייף פתרונות שיווק דיגיטלי בשום אופן לא תהא אחראית לכל אובדן/נזק, אשר הנך עשוי להיתקל בו באמצעות שידור/העברת נתונים.

 5. שינויים
  אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת, על מנת לסייע בהבהרת השימוש והגנתנו על המידע שלך. הגרסה העדכנית ביותר תמיד תפורסם בחלק העליון של דף זה. שימושך המתמשך באתר לאחר ביצוע השינויים מציין את המשך הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו.

 6. הבחירה שלך

  1. אנו רוצים להיות בטוחים כי המידע שאנו מחזיקים לגביך תמיד מדויק ומעודכן. בכל פעם שיש שינויים מהותיים וחשובים במידע האישי שלך, אנא צור עמנו קשר והבא לנו את השינויים, כדי שנוכל לעדכן את הרשומות שלנו.

  2.  טרם איסוף נתוניך, אנו נודיע לך אם בכוונתנו להשתמש במידע זה מסיבות שיווקיות או אם אנו שואפים לחשוף את המידע שלך לצד שלישי כלשהו למטרות אלה. ברשותך הזכות והנך רשאי להשתמש בה כדי לבקש מאיתנו לא לעבד את נתוניך האישיים למטרות שיווקיות כאלה, אם תרצה בכך. ניתן לעשות זאת על ידי סימון תיבות מסוימות באתרינו. הנך רשאי לממש זכות זו בכל עת על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות הדוא"ל.

  3. הנך שומר את הזכות וניתנת לך האפשרות לעדכן, לשנות, לתקן או למחוק את חשבונך באתרינו. אם אינך מעוניין להשתמש יותר בשירותינו או לקבל עדכונים מאיתנו או משינויים במידע האישי שלך, צור עמנו קשר בדוא"ל כדי לבצע שינויים הכרחיים. 1. יצירת קשר

אם ישנן שאלות נוספות, בקשות ו/או הערות הנוגעות למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל.

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2021.